När ska man renovera badrum?

En vanlig fråga många fastighetsägare och husägare ställer sig är när det är dags att renovera. Många drar sig för att renovera i ett försök att spara pengar men många gånger leder det bara till högre kostnader och utgifter i slutändan eftersom slitageskador kan uppstå om man inte ser efter bostadens alla delar regelbundet. Just badrummet är särskilt viktigt att renovera när behovet uppstår för att undvika fukt- och vattenskador.

när ska man renovera badrum

När är det dags för badrumsrenovering?

En bra tumregel att utgå ifrån är att renovera badrummet åtminstone vart 20:e år. Längre än så bör man inte vänta då badrummets delar blir slitna med åren och delar som rör, ledningar och blandare kan bli till en fara om de blir slitna och inte fyller sin funktion längre. Om du inte väntar så länge utan håller efter ditt badrum genom att åtgärda eventuella småfel så fort de upptäcks kan ditt badrum hålla betydligt mycket längre än 20 år. Det beror helt på hur det sköts och om det är korrekt renoverat förra gången. Här kan du läsa vår guide – Checklista när du ska renovera badrum

Lita inte på hur badrummet ser ut

Eftersom badrummet består av mycket mer än vad man ser efter en snabb anblick är det viktigt att inte lita på att badrummet är i fint skick bara för att du inte ser några tydliga skador. Viktigt att tänka på är

  • Vatten- och avloppsledningar kan behöva ses över mellan var 10e och var 20e år för att säkerställa att de håller tätt. Dessa områden är typiska bovar för vatten- och fuktskador. Därför är det viktigt att vara extra uppmärksam på rören och ledningarna om du vill skjuta upp att renovera ditt badrum.
  • Tänk på att anlita behöriga proffs när du ska renovera ditt badrum för att säkerställa att renoveringen går rätt till och att du får ett resultat som består samt är utfört enligt branschreglerna. Genom att överlåta renoveringen till experter kan du få ett bestående resultat och slipper renovera badrummet så snabbt igen!