Clas Fixaress web- och cookiepolicy

Inledning

Välkommen till vår webbplats clasfixare.se (”Webbplatsen”). Vi arbetar för att ständigt skydda din integritet när du besöker webbplatsen. Läs igenom denna integritets- och cookiepolicy (”Policyn”) för att förstå hur vi använder och skyddar de personuppgifter som du lämnar till oss, så att du kan fatta välgrundade beslut när du använder vår webbplats och de tjänster som vi tillhandahåller genom den.

Som kund hos Clas Fixare kommer de personuppgifter som du har lämnat till oss att användas för att anpassa och skräddarsy kommunikation, ge dig specialerbjudanden och specialanpassat innehåll. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter i samband med köp av någon av våra servicetjänster, se Privacy statement på vår webbplats clasfixare.se

Vad är cookies

Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar på din dator. En cookie innehåller normalt namnet på webbplatsen från vilken cookien kommer ifrån, cookiens ”livslängd” (dvs. hur länge den kommer att finnas kvar på din enhet) och ett värde, vilket vanligen är en slumpmässigt genererad siffra.

Cookies används för att göra webbplatser effektivare, men också för att skicka information till den som äger webbplatsen. Cookies gör det också möjligt att särskilja olika användare och ge varje användare en personligare och mer positiv upplevelse av besöket på webbplatsen

Cookies kan inte skada din dator. De innehåller ingen konfidentiell information såsom din e-postadress eller dina kortuppgifter.

Varför samlar man in personuppgifter med hjälp av cookies?

Beroende på vilket samtycke du har givit för cookies och spårare och vilka personuppgifter som du lämnar, så kan vi använda dina uppgifter för att:

  • Göra det enklare för dig att använda vår webbplats.
  • Registrera vilka delar av webbplatsen som du har besökt och hur långt ditt besök är samt vilka produkter du har tittat på och vilka produkter du har köpt, i syfte att ge dig en personligare upplevelse. Vi kan på så sätt till exempel presentera information om produkter och erbjudanden som vi tror är intressant för dig.
  • Analysera köppreferenser (marknad, kund och produktanalys).
  • Ge dig produktrekommendationer när du besöker webbplatsen, i meddelanden som vi skickar till dig och i annonser som visas på andra webbplatser (s.k. retargeting).
  • Utvärdera, utveckla och förbättra vår webbplats, om t.ex. cookies visar att det är svårt att hitta på webbplatsen.
  • Spara innehåll i din varukorg när du går vidare till ”Kassa” och för att säkerställa att innehållet finns kvar när du kommer tillbaka till webbplatsen.
  • Förse dig och andra kunder med relevant information när ni besöker webbplatsen.

Vilken rättslig grund finns för att samla in personuppgifter med hjälp av cookies?

När du går in på webbplatsen blir du ombedd att ge ditt samtycke till att cookies används genom att klicka på ”Tillåt alla” i dialogrutan som öppnas. Genom att göra det samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs i enlighet med denna policy.

För att återkalla ditt samtycke, eller om du vill få ett meddelande varje gång en cookie ska användas, kan du gå till inställningarna i din webbläsare för att förhindra att vi lagrar cookies på din dator. Information om hur du gör detta finns i hjälpavsnittet i din webbläsare som du hittar via menyfältet. Om du väljer att inte godkänna cookies kan ditt besök på webbplatsen försämras avsevärt och flera viktiga funktioner på webbplatsen kommer inte att fungera.

Överför vi cookies/personuppgifter till tredje part?

Google analytics

Vi använder verktyget ”Google Analytics” för att samla in information om hur webbplatsen används. Google Analytics samlar in information om hur ofta en besökare besöker webbplatsen och vilka andra webbplatser besökaren har använt innan sitt besök på webbplatsen. Vi använder informationen för att förbättra webbplatsens tekniska prestanda, optimera webbplatsfunktioner, förbättra din upplevelse på webbplatsen, anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov samt göra det enklare att använda webbplatsen. Google Analytics samlar in den IP-adress som tilldelas dig det datum som du besöker webbplatsen. Vi sammanför inte information som samlats in med hjälp av Google Analytics med personligt identifierbar information. Googles möjligheter att använda och dela information som samlats in med hjälp av Google Analytics om ditt besök på vår webbplats begränsas av Google Analytics användarvillkor som finns på: Google Analytics användarvillkor, och Googles integritetspolicy som finns på: Googles integritetspolicy Du kan förhindra att Google Analytics känner igen dig vid återkommande besök på webbplatsen genom att inaktivera cookies i din webbläsare.

Google Marketing Platform

Vi använder även Google Marketing Platform där verktyg som Google Analytics, Campaign Manager och DV 360 igår. Analysverktyget Google Analytics (funktionerna benämns för närvarande ”Google Display Network Impression Reporting” och ”Remarketing with Google Analytics”) och annonsverktyget Google Campaign Manager samlar in information om hur ofta en besökare besöker webbplatsen. Vi använder den analyserade informationen om besökarens beteende och intressen samt demografi och delar informationen med Google för att bättre kunna anpassa och visa besökaren mer relevanta annonser på andra webbplatser, så kallad retargeting, om besökaren har accepterat Annonserings-cookies.

Hotjar

Vi använder Hotjar för att förbättra vår webbplats och kunna erbjuda dig en bättre upplevelse. När du besöker vår webbplats lagrar vi namnet på din internetleverantör, namnet på den webbplats från vilken du besöker oss, de delar av webbplatsen som du har besökt och hur långt ditt besök är samt information om den enhet (typ av enhet, operativsystem, upplösning på skärm, språk, landet du befinner dig i samt typ av webbläsare) du använt under ditt besök. När vi behandlar din IP adress under tiden för ditt besök, är IP adressen beskuren och därmed anonymiserad innan den skrivs över på våra servrar. Detta görs genom att eliminera den sista oktetten av din fullständiga IP adress.

Hotjar använder cookies för att behandla information, inklusive information från standard loggar på internet, samt detaljer om besökarens beteendemönster fram till besöket hos oss. Detta görs för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse samt för att underlätta användningen av vissa funktioner. Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar på datorer eller andra enheter för dokumentation samt för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. Hotjar lagrar denna information under en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar behandlar inte denna typ av information för att identifiera besökare, eller för att matcha informationen ytterligare mot en individuell besökare.

Mer information om dataskydd

Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Fixare AB, org.nr 559156-4843, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar i enlighet med denna Policy.

Hur lagrar och skyddar vi de uppgifter som vi samlar in?

Dina personuppgifter lagras på våra databaser som skyddas genom fysiska, tekniska och processrelaterade åtgärder. Våra informationssystem skyddas av brandväggar för att förhindra att andra nätverk som är anslutna till internet kan komma åt dem. Endast de medarbetare som behöver få tillgång till informationen för att kunna utföra en specifik arbetsuppgift beviljas tillgång till personuppgifter. Våra medarbetare informeras löpande om våra säkerhets- och dataskyddspolicyer.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter ska generellt inte lagras längre än vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de samlas in eller behandlas. För köp som gjorts av ej registrerade kunder lagrar vi uppgifter i 90 dagar och för registrerade kunder lagrar vi uppgifter i 24 månader efter den senaste aktiviteten. Clas Fixare kommer således endast att lagra och behandla dina personuppgifter när vi anser det vara nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter som beskrivs i denna Policy. Du kan dessutom begära att dina personuppgifter raderas (”rätten att bli bortglömd”) genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter längre ner).

Överför vi dina personuppgifter till tredje part?

Utöver informationen i avsnitten som handlar specifikt om överföring av personuppgifter till tredje part ovan, så kommer vi att överlämna dina personuppgifter till:

  • Polisen, när så krävs enligt lag, vid utredning av ett allvarligt brott.
  • IT-konsulter som vi anlitar för underhåll och utveckling av våra IT-system.

I de fall vi överför dina personuppgifter till tredje part som behandlar personuppgifterna för vår räkning kommer vi att teckna avtal med personuppgiftsbiträden som innehåller strikta instruktioner avseende behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du följande rättigheter med avseende på vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära ut en kopia av alla personuppgifter som vi sparar om dig och rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att flytta över dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”).

Du har också rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas och kan kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av de personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla dessa villkor kan användningen av webbplatsen påverkas väsentligt till följd av begränsningen eller raderingen. För att begära tillgång till eller rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig eller för att utnyttja en annan rättighet, besök www.clasfixare.se eller kontakta vår kundtjänst (se kontaktuppgifter nedan).

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Denna policy kan komma att ändras. Eventuella ändringar kommer att meddelas via Webbplatsen. Använd kontaktuppgifterna nedan för att kontakta oss om du har frågor angående denna policy, vår användning av cookies eller om personuppgifter generellt.

E-post: kontakt@clasfixare.se

Adress: Industrivägen 11, 171 48 Solna

Tel: 010-410 69 00

E-Dataskyddsombud: privacy@clasohlson.se