Hur stort får man bygga utan bygglov?

Att planera och utföra ett byggprojekt som privatperson kan vara otroligt tidskrävande och svårt. Att dessutom behöva ansöka om bygglov och få detta beviljat innan bygget sätter igång är ett ytterligare moment att hantera. Många väljer därför att försöka undvika att behöva ansöka om bygglov. Det är nämligen tillåtet att utföra vissa typer av byggprojekt utan att ansöka om bygglov, men vad gäller egentligen?

Hur stort får man bygga utan bygglov

När krävs inte bygglov?

Vissa undantag från kravet på bygglov förekommer om du har antingen ett en- eller tvåbostadshus.

  • Du får bygga altan som inte är över 1,8 meter högt, skärmtak, uteplatser, friggebodar, uthus, tillbyggnader, plan, och murar utan att ansöka om bygglov hos kommunen.
  • Du får dessutom utföra vissa fasadförändringar samt bygga takkupor utan att ansöka om bygglov.
  • När det kommer till större byggnationer finns vissa regler som säger när du behöver bygglov och inte. Du får bygga ett attefallshus som är på högst 30 kvadratmeter samt en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter utan att ansöka om bygglov, men du måste däremot skicka in en anmälan om bygget.

Med detta sagt är det alltså inte svart och vitt hur stort man får bygga utan bygglov. Det beror helt på vad du planerar att bygga, boverket har bra riktlinjer som man kan följa när det kommer till de olika typer av bebyggelser, men glöm inte att det är kommunen som har sista ordet.

Regler att förhålla sig till oberoende av bygglov

Det är viktigt att ha koll på vilka regler som gäller även om du inte behöver ansöka om bygglov. Det är nämligen inte fritt fram att bygga som du vill trots att du håller dig under de tillåtna storlekarna på byggen utan bygglov. En viktig regel att hålla koll på är hur långt ifrån tomtgränsen du får bygga. Avståndet till tomtgränsen får inte understiga 4,5 meter, oavsett om du ska bygga något som kräver bygglov, anmälan eller varken eller. Det är möjligt att bygga närmare om du får ett skriftligt godkännande från de berörda grannarna.