Hur mycket får man bygga ut huset?

Att bygga ut huset är ett projekt som många svenskar gör årligen för att få större boyta eller skapa ett till rum som kan användas för olika saker. Det är en möjlighet att få ett större hus utan att behöva bygga en separat byggnad. Det är dock vissa regler man måste förhålla sig till när man bygger ut huset.

hur mycket får man bygga ut huset

En fråga med många svar

Hur mycket man får bygga ut huset är en fråga många ställer sig men som tyvärr inte är enkel att svara på. Faktum är att det beror på många olika faktorer.

  • Generellt är regeln att det är tillåtet att bygga ut huset med 20-30 %. Denna procent är en uträkning av hur stor tomten är. Detta är dock endast en allmän bestämmelse och gäller inte för alla fall.
  • Det enklaste tillvägagångssättet för att kontrollera exakt vad som gäller just för dig är att titta i områdesbestämmelserna eller detaljplanen för din fastighet. Även om du byggt ut huset tidigare och på så sätt ”uppnått” din byggrätt finns det vissa typer av tillbyggnader du får göra.
  • Du får bygga en attefallstillbyggnad på 15 kvadratmeter intill ditt hus. En utbyggnad av denna storlek kräver inte bygglov, vilket innebär att det faller utanför byggrätten. Därför får du utföra denna typ av utbyggnation utan att beröras av reglerna som gäller.

Utanför detaljplan

Om du bor i en bostad som saknar detaljplan och vill bygga ut ditt hus är det bäst att rådfråga kommunen innan du påbörjar bygget, du hittar kontaktuppgifter till din kommun på deras hemsida, som t.ex. Stockholm stad. Då kan du få en bedömning av ditt unika projekt. Det kan nämligen finnas särskilda lokala bestämmelser gällande utbyggnationer som du kan vara skyldig att efterfölja även om du bor utanför ett område med detaljplan. Kolla alltid upp vad som gäller i ditt fall innan du börjar något bygge för att undvika problem längre fram.