Hur länge håller ett badrum?

Hur lång livslängd ett badrum har beror på flera olika faktorer. Just badrummet är extra viktigt att hålla uppsikt över och renovera i god tid. Anledningen är ganska enkel – ett gammalt och slitet badrum kan leda till fuktskador som kan bli dyra och svåra att åtgärda. Därför är det bra att skapa sig en uppfattning om hur länge ens badrum faktiskt ska hålla.

Hur länge håller ett badrum

Material och slitage

Faktorer som påverkar hur länge ett badrum håller handlar primärt om material och slitage. Vilka material badrummet består av är avgörande för hur länge det håller.

  • Om ditt badrum tidigare renoverats med material av hög kvalité har det högre förutsättningar för att hålla i flera år framöver.
  • Men tänk på att många delar i ett badrum slits ner snabbt, framförallt vid hög användning. Hur badrummet används har också inverkan på hur länge det håller. En familj på 7 personer använder garanterat ett badrum mer än ett hushåll på 2 personer.
  • Så enkelt sagt desto mer ett badrum används – desto mer slits det och desto snabbare behöver det renoveras.

Högst 25 år

Något slags maxtak för hur länge man kan vänta med att renovera ett badrum är runt 25 år. Om ditt badrum är 15 år gammalt och du inte vill renovera det av estetiska skäl finns det inga direkta anledningar till att renovera det, förutsatt att det är är helt och fint. Med renovera menas här att renovera hela badrummet. För att få badrummet att hålla kan små renoveringsåtgärder behöva göras under årens lopp. När badrummet blir över 20 år gammalt är det bra att börja fundera och planera för en badrumsrenovering. I detta fall handlar det inte om att renovera badrummet för att det ska bli snyggt och modernt utan snarare för att undvika fuktskador och andra problem. Det är en investering som är prisvärd att göra trots att det kostar en del pengar. Det blir garanterat billigare att renovera ett badrum än att stå för kostnader för en allvarlig vattenskada. Känner du dig osäker? Finns det misstanke att du behöver renovera ditt badrum, Kontakta GVK.