Hur lång tid tar det att renovera ett badrum?

Att renovera ett badrum tar olika lång tid beroende på omfattningen av renoveringen. Men du behöver åtminstone räkna med att det tar en månad för att renovera badrummet.

Hur lång tid tar det att renovera ett badrum

Tidsåtgången för en badrumsrenovering

En vanlig badrumsrenovering tar i regel 4-6 veckor. Men sedan kan tidsåtgången för renoveringen ta både längre och kortare tid. Det beror helt och hållet på hur stor del av badrummet du planerar att åtgärda och storleken på badrummet. En annan sak som kan påverka tidsåtgången av renoveringen är om ni skulle stöta på problem, till exempel vattenläckor som givetvis måste åtgärdas eller leveransproblem. En badrumsrenovering kan ta allt från en månad upp till 4 månader. Här är ett exempel på hur tidsåtgången för en vanlig badrumsrenovering kan vara:

  • Planeringsmöte med byggfirma – omkring 2-3 timmar
  • Avstängning av vatten, el och bortplockning av element – omkring 1 timme
  • Leverans av inköpt material – mellan 1 -3 veckor
  • Bortröjning av inredning , rivning av väggar och golv samt avlägsnande av golvbrunn – omkring 1-3 dagar
  • Återställning av golv och väggar samt förbereda väggar för vägghängd och nischer – omkring 2-3 dagar
  • Spackling och tätskikt – omkring 2-3 dagar
  • Installation av el och dragning av vatten – omkring 1-2 dagar
  • Läggning av kakel eller klinkers eller annan typ av golv för våtrum – omkring 2-4 dagar
  • Montering av inredning – omkring 1-3 dagar
  • Slutkontroll av badrum – omkring 2-3 timmar

Innan hantverkarna kan göra sitt jobb måste du själv se till att tömma badrummet på inredning och annat som kommer vara i vägen för deras arbete vilket också tar en del tid. En del gör det på en eftermiddag medan andra behöver någon vecka på sig.

Antalet hantverkare påverkar

En annan sak som påverkar hur pass lång tid renoveringen kommer att ta är antalet hantverkare du behöver ta in. Alla hantverkare kommer in i olika skeenden under renoveringens gång och de behöver sin tid för att kunna slutföra sitt arbete.