Hur högt staket får man bygga?

Enligt Boverket behövs det normalt inte bygglov om staketet understiger 1,8 meter och inte är närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Däremot kan det variera mellan olika kommuner vad som gäller för höjd och hur mycket luft som finns i konstruktionen.

Laholms kommun har exempelvis en policy som säger att staket och plank inte behöver bygglov om de inte överstiger 1,1 meter. Avgörande i Laholm är även hur tätt staketet är för att räknas som staket kontra mur eller plank, är det över 50 % luft räknas det som staket. Det ger en fingervisning om att det varierar mellan kommuner.

Hur högt staket får man bygga

Tänk på detta innan du bygger staket

Eftersom det varierar mellan kommun vilka regler som finns för att bygga staket, plank eller mur är det alltid bäst att kontrollera innan projektet sätts igång. Det är alltid byggnadsnämnden som är ansvarig för bygglov och bygganmälan.

Vanligen finns även praxis och policy för vad som gäller staket på respektive kommuns hemsida eller kontaktuppgifter till ansvariga tjänstemän för bygglovsärenden. Med all sannolikhet kan du bygga ett staket som inte överstiger 1,1 meter och där det finns tillräckligt med luft i konstruktionen. Tänk på att staket aldrig får skymma sikten i korsningar eller vid utfarter.

Var går gränsen mellan staket och plank?

Gränsen mellan vad som kan kallas plank och staket är något flytande. Är konstruktionen över 1,1 meter och upplevs vara tät, tillräckligt för att skymma insyn till exempel kan den räknas som plank.

Vill du bygga en konstruktion som överstiger 1,1 meter och som är tät är det i regel bygglov som gäller. Du kan även begära skriftligt tillstånd av grannar men bygglovsplikten ser till helheten. Det innebär att om du vill bygga ett staket som eventuellt kan klassas som plank över 3,6 meter från huset bör du kontrollera med kommunen vilka regler som gäller.