Bygga bastu utomhus

Hur härligt är det inte att sitta i bastun och pusta ut efter en lång dag? Tänk vad mysigt att få ha en egen bastu? Det är inte allt för komplicerat att bygga en bastu utomhus. Känner du dig osäker kan du kontakta oss. Clas Fixare tar sig an alla uppdrag, stora som små.

För det första behöver du bestämma om du vill bygga en bastu utomhus eller inomhus? Man kan till exempel bygga en bastu i en friggebod, tänk dock på vattentillgången. Så att du kan spola av bastun.

Om du vill ha en bastustuga gäller samma regler som för Attefall. Detta innebär att du inte behöver något bygglov för en byggnad på max 25 kvm. Dock måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun, och om du behöver installera avlopp, skorsten, eldstad eller vattenförsörjning behöver du även då göra en anmälan.

När du ska bygga din bastu är luften en av de viktigaste sakerna att ha i åtanke.

bygga bastu utomhus

Steg för steg – bygga bastu utomhus

Ska det vara lösvirke eller en färdig lösning? Om du valt att bygga en bastu utomhus i lösvirke måste du börja med en golvram. Därefter kan du bygga väggarna på golvramen och taket på väggarna med hjälp av reglar.

  • Tänk på att sätta upp kortlingar (en kortare regel med syftet att stabilisera) på kortlingarna kan du hänga upp lavar och aggregat. Lavar är den bänk du sitter på i bastun.
  • Därefter ska du placera mineralull som värmeisolering mellan reglarna. Inuti bastun spikar du därefter tolv millimeters träpanel på reglarna.
  • Dörren ska man placera på samma vägg som värmeaggregatet, detta så att luft tillförseln och varmluften samspelar. Dessutom ska dörren alltid öppnas utåt och det ska inte gå att låsa.
  • En bastus inredning består av ryggstöd, lavar och värmeaggregatet. Därtill måste en inluftsventlil placeras under värmeaggregatet och en utluftsventil skall placeras på motsatt sida, helst högt upp i rummet.
  • Inluftsventilen ska vara helt öppen, medan utluftsventilen kan förses med en lucka så att man kan justera luftmängden.
  • Belysning i bastun kan man med fördel placera bakom ryggstödet eller under laven, de ska helst inte sitta på taket då det utsätts för mycket värme.

Vips din bastu är nu klar.

Vad behöver man i en bastu?

Termometer för att mäta temperatur eller hygrometer som mäter både temperatur och luftfuktighet, stäva (bastuhink), skopa och tillgång till vatten.