Vilka reglar till altan?

När det är dags att bygga en altan är det en fördel om reglarna är grova. Detta för att ge altanen en bra stomme med bra hållbarhet. Den vanligast förekommande regeln som används för altanbygge är följande:

  • 45mm x 145mm
  • 45mm x 170mm.
  • Utöver höjderna 145mm och 170mm så finns det även reglar i 190mm höjd.

Vilken höjd du skall använda dig av beror på hur markförhållande ser ut där altanen skall byggas. Sedan finns det även reglar i måtten 45mm x 45mm vilket inte rekommenderas om du lägger altan. I mindre konstruktioner kan dessa mått vara aktuella men inte vid större byggen.

Vilka reglar till altan

Avståndet mellan reglarna till altan

Det vanligaste avståndet mellan reglarna när en altan byggs är 60cm. Beroende på vilken tjocklek av trall du väljer att köpa kan även regelavståndet ändras. Om du vill använda dig av ett tunnare trall såsom 22mm så kan det vara bra att korta avståndet på reglarna till 40cm för att vara på den säkra sidan att det inte sviktar. Motsvarande kan vara om du använder dig av ett tjockare trall på exempelvis 34mm som är mer stabil och bastant. När ett tjockare trallvirke skall läggas går det bra att utöka mellanrummet till 80cm mellan reglarna.

Vilket virke?

Vanligast är att köpa tryckimpregnerat virke både till trallen och reglar. Virke som är tryckimpregnerat är gjort för utomhusbruk. Detta för att skydda virket från insekter och röta. Motståndskraften i träet ökar med impregnering vilket samtidigt ger altanen en längre livslängd. En altan som är byggd med tryckimpregnerat virke kommer hålla upp till 20 år om inte mer. Att olja in altanen 1 gång/år till vartannat är att rekommendera för att slippa sprickor i träet samt skydda från UV-ljus. Val av virke beror bland annat på vilken kostnad man kan tänka sig att lägga på sin altan. Här kan du läsa mer om olika typer av trall till altan.