Vad står vvs för?

VVS är en förkortning och det betyder värme, ventilation och sanitet. Som lekman skulle man kunna tro att V står för vatten, men så är inte fallet. Vatten ingår i sanitet därför att sanitet står för vätskor och gaser, men även vatten spill.

VVS är komplicerat, överlåt därför arbetet till proffsen. Hos oss, Clas Fixare har vi bara certifierade specialister inom VVS.

VVS omfattar vattenförsörjning och avloppssystem i byggnader samt styr- och övervakningssystem för detta samt inomhusklimatkontroll. Nyckelkomponenterna är kraftförsörjning med hydraulsystem för bekväm uppvärmning och kylning samt distribution och bortskaffande av kranvatten. VVS omfattar också ofta system för tryckluft, gas på sjukhus och industrier, brandskyddssystem med sprinkler med mera.

Vad står vvs för

De olika VVS systemen

Normalt är avloppssystem relativt enkla och liknande vare sig det handlar om kontor, anläggning, sjukhus eller i privat bostad. Vad som ofta är betydligt mer komplicerat är värmesystemet. Interna klimatkontrollsystem utgör ofta de flesta VVS-installationer i ett hus.

VVS-system eller i alla fall installationen av de olika systemen som ventilering, kyla och värme liknar varandra i allra högsta grad.

VVS betydelse

Värme – I de allra flesta lokaler använder man något som heter radiatorer (eller element som det kallas i folkmun). Dessa är välkända och finns vanligtvis beläget under ett fönster. Ibland, i större fastigheter som innehåller flera lägenheter, ansluts de ofta via kopplingsledningar som ansluts till en stam. Stammen vilar ofta mot fasaden och är ofta väl synlig.

Ventilation – I majoriteten av moderna hus, åtminstone de som är något större och rymmer flera bostäder, finns ventilationskanaler i schaktet som även innehåller avlopp och vatten.

Sanitet – S:et i VVS står som sagt för sanitet. Det handlar om systemen som installeras med syftet att hantera diverse typer av vätskor och gaser. Vattenförsörjning består i normalfallet av 3 olika rör, bland annat för varm och kallvatten.