Vad krävs för att en vvs-installation ska vara försäkringsbar?

För att din VVS-installation ska vara försäkringsbar krävs det att jobbet är utfört av ett auktoriserat VVS-företag. När arbetet är gjort av en auktoriserad VVS-firma får du ett kvalitetsintyg som du ska spara, om senare komplikationer skulle dyka upp. Genom intyget är du försäkrad och trygg om senare komplikationer skulle dyka upp. En auktoriserad VVS-firma måste följa de fackmässiga regler som gäller för en VVS-installation och själva intyget du får är ett bekräftande på det, samt din försäkring.

Vad krävs för att en vvs-installation ska vara försäkringsbar

Hur tar jag reda på om VVS-företaget är auktoriserat eller inte?

Det finns ett enkelt sätt att ta reda på om just det företag som du tänkt anlita är auktoriserat eller inte inom VVS. Det kan du enkelt kontrollera på Säkert Vattens hemsida genom att skriva in organisationsnumret eller företagsnamnet på VVS-företaget du tänkt anlita. På sidan finns alla auktoriserade företag inom VVS som finns i Sverige. Det är inte ovanligt att företag säger sig vara auktoriserade fast de inte är det. Därför är det av extra vikt att kontrollera det själv via Säkert Vattens hemsida, innan du anlitar någon som säger sig vara auktoriserade.

Regelverk att förhålla sig till

Om du själv skulle vilja bygga ett badrum finns det två regelverk som du ska följa. Dessa två är

  • Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)
  • Säkra våtrum (GVK).

Följer du dem kommer försäkringsbolaget sannolikt anse att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt. Det är dock bra att du dubbelkollar med ditt försäkringsbolag om så är fallet eftersom det kan skilja sig sig åt från ett försäkringsbolag till ett annat, vad de anser. Avslutningsvis är det alltid bra att vara på den säkra sidan och inte ta några förhastade beslut utan att ha kontrollerat vad som gäller, på ett så viktigt område som VVS. Det kan bli mycket dyrt om du behöver åtgärda saker annars.