Vad kostar installation av laddbox?

Vad det kostar att installera en laddbox i hemmet varierar beroende på vilken laddbox du väljer och vilken elektriker som utför själva arbetet.

  • Du kan räkna med en kostnad omkring 5000-12000 kronor för laddboxen
  • Och kostnad på 6000-9000 kronor för själva arbetet och material. Du kan dock få ett lägre slutpris om du nyttjar Skatteverkets bidrag för grön teknik.

Priset för en laddbox eller en laddstation kostar någonstans mellan 5000-12000 kronor. Utöver det tillkommer en kostnad för själva installationen och material. Den summan kan variera beroende på husets förutsättningar. Det finns olika laddboxar på marknaden där både pris och kvalité varierar.

Vad kostar installation av laddbox

Kostnad för installation och material

För att installera en laddbox behöver en elektriker komma hem till dig. En del elektrikerfirmor har speciella erbjudanden när det kommer till installation av laddbox och då ingår arbete och en förutbestämd mängd material. Ett vanligt pris för själva arbetet är kring 6000-9000 kronor. Tänk på att priset kan gå upp om laddboxen monteras långt ifrån elcentralen. Det finns även små saker som exempelvis borrning som kan kosta extra. Innan du anlitar en elektriker är det bra att ta reda på vad som ingår i det avtalade priset. Du kan med fördel begära offert från olika elektriker för att få det bästa priset.

Bidrag för laddbox

När du installerar en laddbox hemma kan du som privatperson ansöka om bidrag för att sänka kostnaderna. I januari 2021 infördes en skattereduktion som kan nyttjas av privatpersoner som installerar grön teknik. Bidraget hanteras av Skatteverket. Ett krav för att få ta del av bidraget är att laddboxen installeras på en fastighet som du äger eller har nyttjande rätt till. Det är möjligt att få upp till 50 procents avdrag av den totala kostnaden för laddboxen, installationen och material. Avdraget görs oftast direkt på fakturan från det företag som utfört själva installationen.