Vad kostar det att bygga altan?

Hur mycket det kostar att bygga en altan beror på vilka val du gör i form av material, storlek på altanen samt vem som utför bygget. En altan byggd på tryckimpregnerat virke på bra markförhållanden kan kosta omkring 1300 kronor per kvadratmeter att bygga, exklusive ROT-avdrag. När du har fått ett pris från en hantverkare kan det vara smidigt att använda denna kalkylator för att räkna ut priset efter ROT-avdrag. Det är dock många övriga faktorer som kan påverka priset som är viktiga att ta hänsyn till.

Vad kostar det att bygga altan

Vad påverkar kostnaden för ett altanbygge?

  • Vilka förutsättningar som finns på plats och hur marken ser ut påverkar vilket grundarbete som behövs utföras inför altanbygget. Om altanen byggs på sten eller berg behöver man vanligen borra för att kunna sätta pelare. Om det snarare är lös mark behöver denna istället förstärkas upp med makadam och plintar behöver gjutas med armeringsjärn.
  • Storleken på altanen påverkar kostnaden då den avgör hur mycket material du behöver köpa in.
  • Generellt brukar kvadratmeterpriset gå ner ju större altan du bygger, eftersom många av de fasta kostnaderna består oavsett hur stort du bygger. Prisklassen mellan olika sorters material varierar och påverkar i sin tur kostnaden.

Anlita hantverkare eller bygga själv

Arbetskostnaden för att bygga en altan uppnår 70 % av totalkostnaden för bygget. Därmed kan kostnaden påverkas otroligt mycket av den som bygger altanen. Ett alternativ är att anlita en byggfirma. Olika byggfirmor tar olika mycket betalt och ditt val av firma kan även påverka kostnaden. Om du istället väljer att bygga din altan själv blir kostnaden mycket lägre eftersom mer än hälften av totalkostnaden försvinner (arbetskostnaden). Det förutsätter dock att du har erfarenhet och inte begår kostsamma misstag som leder till ökade materialkostnader i slutändan. Det kan vara ett bra val för dig som vill hålla nere kostnaderna för ditt altanbygge. God planering är viktigt, det kan vara bra att göra en kostnadskalkyl och ta hänsyn till både material och arbete.