Vad gör en VVS-montör?

En VVS-montör installerar och utför servicearbeten som rör värme, vatten och sanitet inuti byggnader. VVS står för värme, ventilation och sanitet. Det är dessa tre områden som en VVS-montör ansvarar för i olika byggnader. Det är ett yrke som rör både bostadshus och andra byggnader så som sjukhus och kontorsfastigheter. De olika arbetsuppgifterna kan också variera från att byta ut en badrumsfläkt till att dra nya rör till ett helt hus.

Vad gör en VVS-montör

Arbetsområden för en VVS-montör

Som en VVS-montör har man många olika arbetsområden. Alla rör värme, ventilation eller sanitet i inomhusmiljöer på olika sätt.

  • Ingenjören ritar oftast, medan en montör gör det fysiska arbetet.
  • En montör installerar på nytt eller utför servicearbeten på redan uppsatta anläggningar.
  • För en montör kan det handla om att arbeta med rör som går genom byggnader, men också att ta hand om värmepumpar, elpannor, varmvattenberedare, värmeelement eller fläktar. Helt enkelt allt som rör värme och ventilation i inomhusmiljöer.

Eftersom värme och god ventilation efterfrågas i varje inomhusmiljö arbetar VVS-montörer i många olika miljöer som bostadshus, kontor, stora industrier och liknande. Man kan antingen vara anställd där man skickas ut till olika uppdrag, eller vara anställd för en specifik byggnad. Ofta anlitas man av en fastighetsskötare.

Skillnad på VVS och VS

Det extra V:et innebär att man dessutom sköter ventilationssystem. VS står för värme och sanitet. VVS står därmed för värme, ventilation och sanitet. Det vanligaste idag är att man utbildar sig till VVS då man får en bredare kunskap direkt, och inte behöver utöka detta med tiden.

Utbildning

För att bli en VVS-montör ska du ha godkända gymnasiebetyg i matematik A, svenska A och engelska A samt fullgjort en två-årig lärlingsperiod. När du har dessa delar kan du göra branschprovet hos VVS-branschens yrkesnämnd. Genom branschprovet blir du en branschcertifierad VVS-montör.

Många som arbetar som VVS-montörer är idag av äldre generationer. Detta innebär att det just nu är en brist på VVS-montörer. Det är därmed ett efterfrågat yrke med god ingångslön.