Vad gör en elektriker?

Elektriker yrket är eftertraktat och behövligt i samhället vi lever i. Utan el blir det svårt för hushåll, företag, skolor och sjukhus att fungera. Vad elektriker sysslar med kanske säger sig självt, de arbetar med el. Vilka arbetsuppgifter det faktiskt innefattar är en annan femma.

Elektriker {stadsdel-elektriker}

Elektriker {stadsdel-elektriker}

Arbetsuppgifter för en elektriker

Som elektriker kan man arbeta inom en mängd olika områden och yrket har många valmöjligheter. Generellt är elektrikernas målsättning och syfte att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom allt arbete de gör. Elektriker arbetar bland annat med följande

  • Dra ledningar i nybyggnationer, köpcentrum, lokaler, bostäder och andra fastigheter. Elektriker som arbetar med denna typ av arbete kallas för elinstallatörer eller serviceelektriker och är den typ av elektriker som de flesta stöter på någon gång i livet.
  • Elinstallatörer arbetar dessutom med att montera elcentraler och installera el i olika fastigheter och anläggningar.
  • Elektrikerns arbete innefattar att skapa en elektrisk beskrivning efter slutförd installation för att intyga att en fackman utfört arbetet.

Detta steg är oerhört viktigt eftersom det bryter mot lagen att installera el utan behörighet som lekman. Att kunna intyga på att en fackman utfört en installation kan vara nödvändigt om en olycka inträffar eller dylikt. Så om du känner dig osäker be elektrikern visa sin certifikat utfärdad av ECY, Elbranchens Centrala Yrkesnämnd.

Elektriker kan även arbeta med ombyggnationer, reparationer, felsökning av el och ektriska anläggningar. Detta arbete faller på serviceelektrikern. Serviceelektriker arbetar även med att dra kablar, montera in strömbrytare, installera vitvaror och sätta upp elcentraler.

Elektriker kan arbeta på olika sätt

De flesta elektriker arbetar på elfirmor där de utför sitt arbete. För större arbeten kan flera elektriker åka till arbetsplatsen. Serviceelektriker arbetar dock ofta ensamma och åker ofta själva ut till kunden som behöver service. Elektrikeryrket stället höga krav på social kompetens eftersom det är vanligt att träffa nya kunder varje dag. Elektrikerns jobb innefattar förutom sitt arbete även att vara trevlig och småprata med sina kunder och kollegor dagligen.