Vad betyder statiskt tryck vvs?

Kanske har du hört någon VVS-tekniker prata om statiskt tryck men har ingen aning om vad det betyder? Facktermer kan ibland vara svåra att begripa men bara lugn, vi reder ut begreppet här.

Men innan vi går in på att förklara statiskt tryck, behöver vi först och främst prata lite om vattenförsörjning och tappvatten. Tappvatten är kort och gott det vatten som vi använder varje dag. Vatten som behövs för att du bland annat ska kunna laga mat, duscha, diska, tvätta och så vidare. Har du egen brunn är vattnet också ditt egna ansvar. Men har du däremot kommunalt vatten är det kommunens ansvar att tillhandahålla vattenförsörjningen. De ska inte bara tillhandahålla vattnet, utan också se till att vattnet har rätt tryck och att vattnet håller kvalitet enligt standard och uppfyller kraven från Livsmedelsverket.

vad betyder statiskt tryck vvs

Kommunalt vatten

Men hur får kommunen fram rent vatten? Det får du svar på nedan:

  • Vattnet hämtas först från exempelvis en sjö eller annat vattendrag. Gemensamt är att de hålls skyddade mot olika typer av föroreningar.
  • Sedan leds vattnet till reningsverket. Reningsverket renar vattnet och ser till att de bland annat håller önskad hårdhet och ph värde.
  • Därefter pumpar reningsverket vattnet upp till vattentornet
  • Från vattentornet skickas vattnet sedan ut till alla anslutna hushåll.

 

Men hur var det nu med trycket?

Jo, först och främst beror ditt tryck i kranen på var du bor i förhållande till vattentornet. Kanske har du funderat över att vattentorn ofta placeras uppe på en höjd? Det finns en förklaring till detta, och det är att vattentornet helst ska vara beläget på en högre höjd än husen det försörjer. Om du bor på en högre höjd än vattentornet, får du oftast lägre tryck i kranen. Bor du istället lägre än vattentornet gäller det motsatta, då får du oftast bättre tryck i kranen. Detta är precis vad som menas med statiskt tryck, det flöde eller tryck som vattnet skapar i systemet, i detta fall din vattenledning och kran. Inte så krångligt väl!