Vad är tätskikt badrum?

Tätskiktet är en viktig del av ett badrum för att undvika fuktskador. Eftersom badrum är väldigt fuktiga miljöer är det viktigt att skydda underliggande strukturer genom ett täckande tätskikt. Tätskiktet får inte brytas då det innebär en direkt risk för att fukt tar sig in och orsakar skada.
Bra att ha i åtanke att Byggkeramikrådet har tagit fram en branschstandard inom tätskikt och keramik i våtrum.

vad är tätskikt badrum

Vad är ett tätskikt?

Tätskiktet är ett lager som finns mellan den underliggande strukturen i ett badrum och de material som ligger ytterst som är synliga för ögat, som exempelvis klinker eller kakel. Olika slags tätskikt används för olika våtzooner och kan monteras på olika sätt. Några vanligt förekommande tätskikt:

  • Tätskiktsfolie – läggs under klinker, kakel och natursten
  • Byggskivor som är vattentäta – läggs under klinker, kakel och natursten
  • Våtrumsskiva – fungerar både som tät- och ytskikt
  • Plastmatta – fungerar både som tät- och ytskikt
  • Vätskebaserat tätskikt – läggs under klinker, kakel och natursten

Lägga tätskikt

Det avråds från att utföra läggning av tätskikt själv som privatperson i eget hushåll vid t.ex. renovering av badrum eller om man skall montera en duschvägg, då det kräver i vissa fall att man måste göra hål i väggen och därefter täta runt igen. Anledningen är enkel – fuktskador i våtutrymmen är mycket vanligt förekommande och är både dyrt och tidskrävande att åtgärda. För att inte nämna att din försäkring inte alltid täcker skador om du utför dessa typer av arbeten på egen hand. Om du vill försöka dig på att lägga ditt tätskikt själv är det bäst att först kontrollera om det täcks av ditt försäkringsbolag. Om du anlitar ett företag för jobbet är det viktigt att du ser till att de är auktoriserade och att hantverkarna har behörighet för att arbeta i våtrum. På så sätt kan du vara säker på att firman har den kompetens som krävs för att arbeta i våtrum. Det är en betryggande garanti som kan minimera risken för att du får fuktrelaterade problem i ditt våtrum i framtiden. Kom ihåg att besikta arbetet efter att allt är färdigt så du kan bli säker på att arbetet är rätt gjort.