Vad är ROT-renovering?

Idag finns det många bostäder som är av det äldre slaget och byggda mellan 1960-1970 talet. Dagens standarder sätter krav på dessa bostäder och många av dem behöver restaureras. En ROT-renovering syftar till att modernisera dessa bostäder för att klara den standard som måste uppfyllas idag.
Så vad är en ROT-renovering?

En ROT-renovering är en större och mer omfattande renovering som kan innefatta följande:

  • Nya rör och avlopp installeras.
  • Dörrar samt fönster byts ut.
  • Ventilationen samt elanslutningar förbättras.

Med en så omfattande renovering krävs det att hyrorna höjs för att täcka kostnaderna för ROT-renoveringen i bostadsområdet.

Hur går en ROT-renovering till?

Det första som sker är att alla hyresgäster i bostadsområdet kallas till ett möte där ansvarig för renoveringen går igenom följande:

  • Vilka moment renoveringen omfattar.
  • Information om hur möbler och dylikt skall flyttas innan ROT-renoveringen påbörjas.
  • Viktig information skickas ut till alla hyresgäster i bostadsområdet. Där bör även framgå om utflyttning för boende blir aktuellt under renoveringens gång.
  • Innan själva ROT-renoveringen sätts igång så ställs en eller flera container ut för att hyresgästerna skall ha möjlighet att slänga skräp och rensa ut i bostaden.

Vad händer under tiden?

Packmaterial i form av exempelvis flyttlådor kan lånas av personer som är intresserade. Postboxar flyttas till närliggande områden samt hyresgästerna får två dagar på sig att flytta ut innan renoveringen sätts igång. Beroende på omfattningen av ROT-renoveringen kan tiden för att få flytta in igen variera. I genomsnitt tar det cirka 6-7 veckor innan en renovering i den omfattningen är klar. För att arbetet med renoveringen ska kunna fortskrida enligt tidsplan krävs det ostört arbete och därför är utflyttning av boende ofta nödvändigt. Avslutningsvis utförs en besiktning av samtliga hyreslägenheter för att säkerställa att allt är korrekt utfört. I besiktningen ingår kontroll av de nygjorda delarna av bostäderna. Efter att detta är klart och godkänt så kommer hyresgästerna få flytta in i sina nyrenoverade bostäder.