Vad är en altan?

Man kan jämföra en altan med en balkong. Skillnaden är att en altan oftast står på marken. Den kan dock även stå på exempelvis pelare så får man en upphöjd altan, som kan göra att den kan kännas mer som en balkong. En altan byggs ofta av trävirke och längsmed till exempel ett hus. Den är ofta ansluten till vardagsrummet eller köket, men kan givetvis höra andra rum till också. Ofta bygger man även ett tillhörande räcke, men inte alltid. Ibland kan altanen endast bestå av ett trädäck och vara helt öppen.

Vad är en altan

Inglasad altan

En inglasad altan innebär att man kan sitta utomhus trots väderlek. Glaset håller altanen varm och skyddar mot exempelvis regn, men eftersom det är glas kan man fortfarande se ut. En inglasad altan är dock lite dyrare än en altan som inte är inglasad. Men däremot kan man vistas på altanen oftare än om man har en altan som inte är inglasad.

Underhåll av altanen

Som med det mesta bör även altanen underhållas ibland, med underhåll menas rengöring av altanen samt att olja in altanen. Att hålla den ren och också olja in altanen efter behov ger en långvarig hållbarhet. Detta kan också hålla skadedjur borta, samt mögel. Trä kan mögla efter ett tag, men vid underhåll av altanen kan man slippa det. Det innebär också att man kan njuta av sin altan i många år framöver. Givetvis är det inte ett måste att underhålla sin altan, men det är väl rekommenderat.

Att bygga en altan kräver bygglov

För att få bygga en altan till exempelvis huset måste man ofta ansöka om så kallat bygglov. Det betyder att man inte kan bygga en altan om man inte fått tillstånd för det. Dock krävs inte alltid tillstånd om altanen planeras att bygga i marknivå. Detta är ändå värt att kolla upp om man är osäker, du kan hitta mycket information hos Boverket kring ämnet.