När behövs räcke på altan?

Bygger du en altan som är högre än tre meter ovan mark behöver du ett räcke även om det är en privat villa. Hur högt räcket ska vara regleras av bland annat Boverkets byggregler. Generellt rekommenderas att räcket ska vara 1,1 meter högt för att minska risken för fallolyckor.

Däremot rekommenderas att du har ett räcke även om altanen inte överstiger en höjd på en meter. Tänk på att det är lätt att trampa fel eller missa vart altanen slutar, allvarliga skador kan uppstå även vid lägre höjder. Dessutom ramar ett räcke vackert in altanen och ger många möjligheter till att inreda dekorativt.

när behövs räcke på altan

Låt räcket bli en del av designen

Ett räcke eller ett skydd som förhindrar fall behöver inte ha en negativ inverkan på hur altanen upplevs estetiskt. Vill du bevara utsikten finns det varianter i genomskinligt material, även glas som bevarar en vacker utsikt.

Ett räcke kan i andra fall förhindra insyn från grannar och närliggande vägar. Vanliga material som används är trä men det finns även varianter i stål och metall. Därför går det att skapa en tilltalande design även om det krävs skyddsräcke.

Viktigt att kontrollera vad som gäller

Det kan finnas specifika byggregler och det kan ibland vara krav på att det inte ska finnas för mycket luft mellan ledstång och altankant. Därför är det viktigt att kontrollera med en byggexpert vad som gäller i varje enskilt fall. Inte bara för att altanen ska leva upp till kravet på säkerhet utan för att det finns väldesignade lösningar som passar i varje enskilt fall.

Det finns även krav som rör trappor och rekommendationer som rör specifikt barn. Barn vill gärna klättra på räcken och har svårt att bedöma farliga situationer. En rekommendation om det finns småbarn är att öppningar i räcket vertikalt inte bör överstiga en bredd på 100 mm. Horisontella öppningar bör vara så pass täta att barn inte riskerar att fastna med exempelvis huvudet.