Ladda bilen – bidrag för bostadsrättsföreningar som söker laddstation

Med en elbil får du inte bara en mycket billigare och bekvämare bil, utan du får också en bil som kräver mindre underhåll och som är snällare mot miljön. Av just dessa anledningar är det allt fler som väljer att köra laddhybrider och elbilar. När efterfrågan ökar är det viktigt att kunna möta det växande behovet av både icke-publika och publika laddstationer.

Funderar ni på att installera en laddstation till er bostadsrättsförening? För att antalet laddstationer ska kunna öka krävs det att både kommuner, BRF:er och företag tillhandahåller och installerar laddstationer till besökare, boende och medlemmar. För att finansiera både laddstationer såväl som installation krävs det dock en hel del pengar. Genom att ansöka om olika typer av avdrag, stöd och bidrag kan ni som bostadsrättsförening få hjälp med kostnaderna. Idag finns det bidrag för både BRF:er såväl som privatpersoner som vill installera publika eller icke-publika laddboxar.

Ladda bilen – bidrag för bostadsrättsföreningar som söker laddstation

Ladda bilen-stöd

Privatpersoner kan använda sig av Grön Teknik-bidrag för att sänka kostnaderna för installation av laddbox, men som bostadsrättsförening är det istället ”Ladda bilen-stödet” som ni ska använda er av. Det här stödet är ett så kallat investeringsstöd som sänker kostnaderna i samband med köp och installation av laddstationer.

För att ansöka om Ladda bilen-stödet krävs det att ni kontaktar Naturvårdsverket och att ni uppfyller alla de krav och villkor som har satts upp. Bidraget fungerar endast som ett engångsbelopp och reducerar fakturan med maximalt 50 % upp till en maxkostnad av 15 000 kronor per laddstation eller laddbox.
Tänk på att det finns vissa regler kring bidraget, du kan hitta alla villkor hos Naturvårdsverket.

Krav för Ladda bilen-stöd

Innan ni som bostadsrättsförening ansöker om bidraget är det viktigt att ni uppfyller nedanstående tre punkter:

  • Installationsarbetet ska ha påbörjats tidigast 15 juli 2019 eller senare.

 

  • Har ni tidigare fått minimis-stöd beviljat måste detta tas upp i ansökan.

 

  • Har ni tagit emot ett minimis-stöd på 200 000 euro eller mer kan ni bedömas genom gruppundantagsförordningen förutsatt att installationen ännu inte påbörjats när ni ansöker om Ladda-bilen stöd.