Installera tvättmaskin i badrum

När du har tröttnat på den gemensamma tvättstugan och vill installera tvättmaskin i badrummet finns det en del saker att tänka på. Beroende på om det är förberett för tvättmaskin eller inte kommer installationen att se lite olika ut. Här går vi igenom vad du behöver ha koll på.

Installera tvättmaskin i badrum

Installation av tvättmaskin i förberett badrum

Om badrummet är förberett för tvättmaskin kommer installationen att vara mycket enklare än om så inte är fallet. Vi vill dock poängtera att även om förberedelserna finns är det bäst att alltid låta en fackman sköta installationen av tvättmaskinen. Om du själv installerar den, och det i framtiden skulle uppstå vattenskador eller skador från elektricitet finns det en stor risk att din hemförsäkring inte kommer att täcka skadorna.

Att badrummet är förberett innebär oftast att det finns ett jordat eluttag och att både vatten och avlopp finns tillgängligt i närheten. Om alla dessa förberedelser finns, kommer installationen gå snabbt och enkelt. De flesta vitvarubutiker brukar erbjuda möjlighet att köpa till installation om badrummet är förberett.

När badrummet inte är förberett

Om ditt badrum inte är förberett för tvättmaskin kommer det krävas lite mer vid installation. Det kan då vara bra att kontakta behörig VVS-montör och elektriker innan tvättmaskinen är på plats. Det kan nämligen behövas en del rör- och kabeldragning för att kunna få fram både vatten och elektricitet.

I det här läget är det mycket viktigt att du låter certifierade fackmän utföra arbetet. Vanligtvis kommer installatörer från en vitvarubutik inte att kunna hjälpa dig med det här. I våtrum är det mycket viktigt att all montering går korrekt till. Och ännu viktigare blir det förstås när det sker i kombination med el.

Ta hjälp av de som kan

Ett tips för dig som tänker ge dig i kast med detta är att det kan vara en bra idé att anlita en rörmokare att kolla över din installation. Det är inte alltid fullt så enkelt att göra det rätt och med hjälp av en rörmokare kan du vara säker på att installationen blir gjord korrekt. En felaktig installation kan snabbt sluta i stora och hemska olyckor som att maskinen blir strömförd och du, din bostad och andra kan komma till skada. Saknar du även ett jordat eluttag måste du kalla in en elektriker som kan hjälpa dig med detta. Ta hjälp av proffsen när det är dags att installera en tvättmaskin.