Hur stor altan får man bygga utan bygglov?

Vissa altaner kan kräva bygglov och vissa inte. Det beror på altanens utformning, placering och storlek. I de allra flesta fall behöver inte enklare trädäck på marknivå bygglov. Om altanen klassas som tillbyggnad eller nybyggnad eller på något sätt ändrar husets yttre utseende kan du däremot behöva bygglov.

Hur stor altan får man bygga utan bygglov

Då behöver du inte bygglov

Generellt får du bygga en altan inom 3,6 meter från ditt hus eller en annan byggnad på tomten om altanen är högst är 1,8 meter.

Viktigt att tänka på:

  • Altanen måste vara åtminstone 4,5 meter från tomtgränsen.
  • Du får bygga närmare tomtgränsen om du får dina grannars godkännande.
  • Detta förutsätter att ditt bebyggelseområde inte är historiskt, miljömässigt, kulturhistoriskt eller konstnärligt värdefullt.

Om du uppfyller dessa regler får du bygga vilken altan du vill och behöver varken bygglov eller anmälan. Om du vill bygga en altan som planerar att bli längre än 3,6 meter kan du behöva bygglov. Det är bäst att kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att vara på den säkra sida. Lokala regler kan förekomma. För att läsa mer om hur detta regleras eller för att hitta din lokala byggnadsnämnd kan ni kolla på boverkets hemsida.

Att tänka på

När du planerar storleken på din altan är det viktigt att räkna måtten på rätt sätt för att avgöra om du behöver bygglov eller inte. Höjden på altanen mäts från marken upp till ovansidan av altangolvet. Om du vill bygga till ett räcke eller staket på din altan påverkar det inte höjden av din altan. Du kan alltså bygga hur högt räcke du vill utan att behöva oroa dig för om det påverkar ditt behov av att ansöka om bygglov. Om du däremot vill ha ett plank på delar eller hela din altan kan det i vissa fall kräva bygglov. För att vara på den säkra sidan är det alltid bäst att ta med dina ritningar till byggnadsnämnden i din kommun. De kan hjälpa dig bedöma om du behöver bygglov eller inte, alternativt berätta vilka förändring du behöver göra för att slippa bygglov.