Hur mycket fall i badrum?

Att renovera ett badrum är komplicerat och det är därför alltid bäst att ta in behöriga fackmän för jobbet. Ett badrum är ett våtrum och det finns särskilda regler som gäller för att säkerställa att detta rum är skyddat mot vatten och fukt. En viktig funktion i ett badrum är golvbrunnen. Om du ska totalrenovera badrummet eller bygga ett badrum från scratch är det viktigt att se till att det är fall mot golvbrunnen. Med det menas att golvet måste ha en viss lutning mot golvbrunnen för att vatten från duschen lätt ska kunna rinna ner i avloppet och inte bli liggande på golvet.

Hur mycket fall i badrum

Vilka regler gäller?

Boverket har satt upp vissa byggregler gällande badrumsrenovering och enligt dessa regler bör man alltid ha ett fall (lutning) på åtminstone 7 mm/m intill duschen eller badkaret. Detta är inget minimum utan snarare en lutning som är bra att förhålla sig till. För hög lutning kan nämligen leda till en förhöjd halkrisk vilket inte heller är att föredra. Därför bör man aldrig ha en lutning över 20 mm/m. I övriga delar av badrummet, inte intill dusch eller badkar, bör lutningen ligga på mellan 2-10 mm/m.

Gör rätt från början

Det kan vara svårt som lekman att räkna ut lutning och säkerställa att det blir rätt under en badrumsrenovering. Dessutom innebär det en del risker att åta sig en badrumsrenovering över huvud taget utan rätt kompetens och behörighet för jobbet. Därför är det bäst att rådfråga eller ta hjälp av proffs från branschen när du ska renovera ditt badrum. Om du ska lägga in en våtrumsmatta, lägga nytt tätskikt, flytta på golvbrunnen eller göra några andra större förändringar är det bäst att ta in professionell hjälp. Gör rätt från början för att slippa råka ut för tråkigheter som kan bli en konsekvens av bristande kunskap.