Hur mäter man fukt i badrum?

Fuktskador i badrum är ett vanligt förekommande problem i hemmen. Tätskiktet och materialet i badrummet är ett skydd mot fukt och när denna brister då uppstår det fuktskador i badrummet. Fuktskador i badrum kan förekomma oavsett om det är ett gammalt badrum eller ett nytt badrum. Meningen med ett badrum är att det skapas mycket fukt och problemet uppstår när fukten letar sig in i golv samt väggar. Däremot om fukten går igenom ventilationssystemet då är allt som det ska vara.

Hur mäter man fukt i badrum

luftfuktighetsmätare för hemmet

I vanliga fall används en luftfuktighetsmätare för att avgöra om det finns fuktskador i hemmet. Med ett badrum funkar det inte på samma sätt eftersom mätaren inte klarar av att tränga igenom tätskiktet i badrummet. Däremot kan du använda luftfuktighetsmätaren i utrymmen nära badrummet för att få en indikation på om det är fuktskador i badrummet. Detta eftersom om fukten trängt igenom vägg eller golv i badrum kan du exempelvis mäta fukten med luftfuktighetsmätaren bakom badrumsväggen eller golvet som gränsar till badrummet. Genom detta kan du få en indikation på om det är fuktskador i badrummet.

Fuktmätare för badrum

Utöver en luftfuktighetsmätare finns det mer avancerade fuktmätare som är specifikt lämpade för badrum. Dessa kan känna av om det finns fukt bakom väggar och golv i badrum. Dock är det svårt för en lekman att avgöra och tolka resultatet på ett bra sätt. Dessa mätare brukar användas av experter som har detta som sitt jobb och har kännedom om hur de fungerar.

Indikationer om att det kan röra sig om en fuktskada i badrummet kan vara att det luktar unket eller att de finns synliga sprickor i kaklet. Känner du dig osäker är det bästa alternativet att ta kontakt med en expert inom området för att avgöra om det rör sig om en fuktskada i badrummet. Ifall du är osäker ifall bolaget du tänker anlita är auktoriserad montör inom VVS kan du kontrollera det hos Säker vattens hemsida.