Hur många elektriker finns det i Sverige?

Elektrikeryrket är väldigt utbredd i Sverige och det finns kunskap i flertalet led inom branschen. Idag finns det 41 000 behöriga elektriker i Sverige och med behörig menas att du kort sagt får utföra elinstallationer. Detta genom att du antingen blivit anlitad av ett elektrikerföretag eller att du startat ett eget företag för att utföra el-tjänster. Utöver dessa 41 000 behöriga elektriker så finns det 55 000 som yrkesmässigt jobbar med el. Alltså elektriker som har detta som ett arbete inom yrkesverksamheten. Dessa siffror är tagna från Elsäkerhetsverket som med sin kartläggning inom elbranschen kommit fram till dessa siffror.

Målare Stockholm

Behovet för fler elektriker är stor

Med de insatser som gjorts de senaste åren i Sverige för att kunna klara klimatomställningarna så behovet av fler elektriker också ökat. Idag har det konstaterats att det behövs c:a 17 500 fler installatörer i Sverige för att klara av de mål som är satta för klimatomställningen. Denna siffra kommer säkerligen att öka med åren då det finns en hel del att ta ikapp. Detta skall ses som en möjlighet för de som vill bli nya installatörer i leden av elektrikerbranschen, för behovet finns. Klimatomställningen gör även att nya utbildningar skapas inom el och därav blir hela elbranschen mer utbrett och konkurrenskraftigt.

Fler kvinnor

I det stora hela så består hela byggbranschen av majoriteten män. Inom elektrikersektorn är det endast 2% som är kvinnor. Denna siffra vill arbetsgivare landet runt hos olika elektrikerföretag få ändring på och satsningar görs för att fler kvinnor skall söka sig till att bli fulländade elektriker. Passande nog kan kanske klimatomställningen och de nya utbildningar inom el ha en positiv inverkan till att fler kvinnor vill bli elektriker. Satsningen är bred och förhoppningen är att fler utbildar sig till elektriker för att kunna tackla efterfrågan.