Hur länge är man lärling vvs?

Byggbranschens olika yrkesområden är väldigt utbrett och dessa jobb är i behov av nya duktiga medarbetare som genom utbildning som lärling får en bra start till den kommande yrkeskarriären inom bygg. Lärlings utbildningen är av stor vikt för det är då du lär dig som mest. Att få hänga med en kunnig inom branschen som skall lära upp dig ger dig en bra morot inför yrkeskarriären. Lärlingsprocesserna kan variera i längd beroende på vilken inriktning inom bygg du väljer att gå. Men om en uppskattning skall göras så brukar en lärlingsutbildning vara i 1-2,5 år beroende på vilken del av byggbranschen du väljer att inrikta dig på. Väljer du VVS så är kravet att du utfört 8500 timmar som lärling samt att du klarat bransch-provet på VVS-Branschens Yrkesnämnd för att bli en fulländad VVS montör.

hur länge är man lärling vvs

Lärling inom VVS

Ett av byggbranschens yrkesområden som du kan välja att gå är VVS. Då undrar du säkert vad man gör inom VVS.

  • En VVS arbetares främsta uppgifter är att reparera, installera och utföra service på rör, en vanlig förekommande uppgift är att rensa avlopp när stoppet sitter långt in i rören som en lekman inte kan få loss själv.
  • Dessa arbetsuppgifter kan komma att utföras i bostäder, kontorslokaler, sjukhus, affärshus med flera.
  • Utöver dessa arbetsuppgifter så breder sig yrket till att ta del av ritningar samt tekniska beskrivningar inom exempelvis nybyggnationer.

I det stora hela så ansvarar en VVS arbetare för ett brett spektra i sitt yrke. Yrket medför även en variation samt möjligheterna att utvecklas. En lärling inom yrket VVS får givetvis betalt under tiden de utför utbildningen. En genomsnittlig lärlingslön uppskattas till 15 852 kronor i månaden.

Vad händer sen?

Efter avklarad lärlingsutbildning så blir du certifierad VVS-montör och du har möjligheter att ta dig an yrket med en bättre lön samt ackord. Snittlönen vad en VVS-montör tjänar varierar beroende på vilken region du jobbar på. Tar vi exempelvis snittlönen i Väst där den är som högst, vilket motsvarar en timpenning på 272,45 kr och en månadslön på 43600kr. Detta i jämförelse med timpenningen i Örebro-Värmland där genomsnittliga timpenningen är 210,26 kr. I Stockholms regionen ligger genomsnittliga timpenningen på 239,43.