Hur fungerar en blandare?

Blandare finns i princip överallt där man kan spola vatten i ett hushåll och är det som gör att man kan justera temperaturen när man duschar eller tvättar händerna. I folkmun kallas blandare även för Vattenkran.

Hur fungerar en blandare

Vad är en termostatisk blandare?

En termostatisk duschblandare gör att vattentemperaturen förblir densamma när du duschar. En lyx som är lätt att ta för given nu för tiden men faktum är att blandare inte alltid existerat. Blandaren skyddar mot plötsliga tryck- och temperaturförändringar i vattnet vilket kan orsaka obehag under duschen. På samma sätt skyddar blandaren mot förändringar i vattnet om någon spolar toaletten medan duschen är igång. På samma sätt fungerar blandare på övriga platser i bostaden men just i duschen är funktionen extra märkbar och smart.

Hur fungerar en blandare?

En blandare blandar kallt och varmt vatten till en förbestämd temperatur som du ställer in när du drar igång vattnet. Blandaren reagerar sedan på eventuella förändringar som kan förekomma i vattnets temperatur eller tryck och anpassar sig till dessa förändringar genom att justera fördelningen av kallt och varmt vatten.

Blandare kan behöva bytas ut

När det kommer till renovering av våtrum är byte av blandare ett moment som måste göras för jämnan. Blandare må vara effektiva och smarta men håller inte för alltid. Ett vanligt fel som kan uppstå med blandare är att de börjar läcka i skarvarna vilket kan försvåra att få exakt önskad temperatur och tryck i vattnet. Som tur är det relativt enkelt att byta ut blandare och de flesta klarar av att göra det på egen hand genom att utgå från instruktioner. Ett annat alternativ är att ta kontakt med en fackman som kan utföra bytet åt dig. Det går ofta snabbt då det inte är ett speciellt komplicerat arbete. För att säkerställa att din blandare fungerar som den ska är det bra att byta ut den i samband med renoveringar.