Bygga grillplats på altan

När sommaren kommer vill många grilla och äger man ett hus med en altan, kan man bygga en grillplats på altanen. Äger man en träaltan bör man inte bygga en grillplats med trägolv i närheten eftersom glöd kan landa på trägolvet och fatta eld. Då kan man lösa detta genom att bygga en grillhörna i anslutning till altanen med betong, cement eller stenplattor som underlag.

bygga grillplats på altan

Bygg en grillplats av betong till altanen

Om man bygger en grillplats av sten eller betong till altanen behövs inget bygglov. Se nedan steg för steg hur planeringen ser ut

  • Först ska man skissa upp hur man vill att grillen ska se ut och den ska gärna stå på en vindskyddad plats.
  • Nästa steg är att gräva till lämpligt djup beroende på hur hög och stor grill man ska ha. Grunden ska först vara en geotextil vilket är en glasfiberduk som kan släppa igenom vatten och ger en förstärkt bärighet.
  • Nästa lager är stenkross av makadam som packas riktigt hårt med hjälp av en markvibrator. Man ska tänka på att lämna 25 centimeter kvar till ytan och lägga sedan lägga i bottenblock i lättbetong tillsammans med armering av stål.
  • Viktigt är att lägga bottenblocken i den form som grillen ska vara. Uppbyggnad sker med lättklinkerblock och murbruk, samt att mellan varje blockrad, lägger man en ny armering igen av stål.

Stengrill av natursten till altanen

En altan kan se ut på olika sätt både med trä eller stenplattor. När man skapar en grillplats till altanen är brandsäkerhet alltid viktigast att tänka på, hos brandskyddsförening kan du läsa mer om ämnet samt få goda tips. Precis som med en grillplats av betong och murbruk, kan man även bygga en grillplats som är helt i natursten. Skillnaden med en grillplats av natursten gentemot betong, är att man kan använda sig av en bottenplatta man gjuter i betong, eller köpa en färdig uthuggen stenplatta i granit som grund. Det enda man sedan behöver är passande större naturstenar som man murar ihop upp på höjden för passande form. Det blir också mer brandsäkert att grillplatsen står på sten- eller betongrund i anslutning till altanen.