Vilka verktyg behöver en elektriker?

Elektriker har en hel del verktyg som de är beroende av för att kunna utföra sina varierande arbetsuppgifter på korrekt och säkert sätt. Det är en hel del olika verktyg då en elektriker kan ena dagen installera ett nytt vägguttag medan andra dagen kan de byta ut ledningar i ett gammalt hus. Här kommer några exempel på verktyg som brukar finnas i en elektrikers verktygslåda.

Isolerade verktyg

Isolerade verktyg innefattar bland annat skruvdragare, för att borra skruv av olika slag. Det är även viktigt att skruvdragaren är av hög kvalité och håller hög säkerhet för att elektrikern ska kunna använda skruvdragaren på ett bekvämt sätt men också för att undvika elektriska stötar.

Andra verktyg som används är spetstång och kombinationstång. En spetstång är till för att greppa olika runda föremål. En kombinationstång har ett fyrpunktsgrepp och ger möjlighet att få grepp om små kablar och liknande.

Spänningstestare och isolationstestare

Elektriker behöver även verktyg för att kunna mäta spänning och isolering. En spänningstestare är elektrisk och liknar en större gaffel i utseende. En isoleringstestare är ett verktyg för att kunna mäta av och få resultat angående potentiella isoleringsproblem. Dessa verktyg är tillverkade för att vara mer tidseffektiva och för att ge en större säkerhet.

Jordtestare och lysrörstestare

Jordtestaren är skapad för att kunna göra smidigare tester på jordläckström utan att behöva använda jordspett. Med jordtestaren kan elektrikern få mätningarna direkt kopplad till en app. Lysrörstestare är i princip exakt som det låter, istället för att gissa sig fram om ett lysrör är intakt finns det istället en praktisk testare som utför noggranna kontroller och säkerställer att lysröret är i gott skick.

Multimeter och strömtång

En digital multimeter är ett verktyg som används för att mäta olika funktioner, som till exempel frekvenser, resistans, spänning och så vidare. En strömtång används för att läsa av olika strömmätningar. Med hjälp av dagens teknologi kan mätningarna dessutom snabbt transporteras till elektrikerns smarttelefon för att vidare hitta eventuella fel och läsa olika rapporter.