Energirenovering

Sänk dina elkostnader och spara energi genom att energi­effektivisera din bostad. Energirenovering innebär ett flertal åtgärder som exempelvis installera värmepump, byta fönster eller förbättra bostadens isolering med hjälp av tilläggsisolering eller isolering vind.

Visar 3 av 3 tjänster

Vanliga frågor och svar om energirenovering

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om energirenovering.

Vad är energirenovering?

Energi­renovering är processen att förbättra energieffektiviteten i en byggnad genom att genomföra olika åtgärder som minskar energiförbrukningen och därmed bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Vilka är några vanliga energirenoveringsåtgärder?

Vanliga energirenoveringsåtgärder inkluderar isolering av vind, tak, väggar och golv, installation av energieffektiva fönster och dörrar, uppgradering av uppvärmningssystemet (t.ex. till en värmepump), byte av ineffektiva apparater till energisnåla alternativ, samt installation av energibesparande belysning.

Hur vet jag vilka åtgärder som är mest effektiva för min bostad?

Det bästa sättet att veta vilka åtgärder som är mest effektiva för din bostad är att genomföra en energibesiktning eller konsultation. Du är varmt välkommen att kontakta oss på Clas Fixare för hjälp med att analysera din bostads energiförbrukning och få rekommendationer baserat på dina specifika behov.

Vilka miljömässiga fördelar finns det med energirenoveringar?

Energirenoveringar kan ha flera positiva miljöeffekter. Genom att minska energiförbrukningen minskar man även utsläppen av växthusgaser och minskar belastningen på miljön. Energirenoveringar kan också främja hållbar användning av energiresurser och bidra till en övergång till en mer hållbar energiframtid.

Kan en energirenovering förbättra inomhusluftkvaliteten?

Ja, en energirenovering kan förbättra inomhusluftkvaliteten genom att till exempel förbättra ventilationen och eliminera fuktproblem. Genom att minska drag, förhindra fuktinträngning och se till att ventilationssystemet fungerar effektivt kan man skapa en hälsosammare och mer bekväm inomhusmiljö.