Hur reglar man en altan?

För några år sedan, 2019 för att vara exakt släpptes också bygglovskravet på altan. Källa
Därför har det också blivit populärare att bygga en altan.
Att bygga en altan är ett spännande byggprojekt som i slutändan ger dig en trivsam plats att vistas på under härliga dagar samt kvällar när vädret behagar. Själva stommen av en altan utgörs genom reglar och dessa kommer i olika dimensioner.

  • Det som skapar stödet för altanen kallas för bärlinor, alltså den bärande delen som håller golvet på sin plats.
  • För dessa används det vanligtvis reglar som är av måttet 45mm x 170mm för att efterföljande trall som golv ska bli så stabilt som möjligt.
  • Dessa bärlinor till reglar brukar oftast fästas i antingen sten, pelare eller stolpar. Bärlinan/regeln längst in mot huset fästes vanligtvis in i huset.
  • Dessa reglar kommer då bilda ett ramverk där nya reglar ska fästas i ramverket innan det är dags att skruva på trallen.
Hur reglar man en altan

Avstånd mellan reglarna till altanen?

Det vanligast förekommande avståndet mellan reglarna till ramverket är 60 cm mellan varje regel. Här ska dimensionerna på reglarna helst vara i samma mått som bärlinorna 45mm x 170mm. Dock så kan du även använda dig av mindre mått som 45mm x 145mm eller 45mm x 120mm om det är en upphöjd altan som bärs upp av stabila reglar i form av 45mm x 170mm. Säg att altanen nästan ligger i markhöjd så kan det räcka med en mindre dimension av reglar som 45mm x 95mm. Avgörandet av avståndet mellan reglarna till ramverket kan skilja sig åt beroende på tjockleken av trallen du ska ha som golv för altanen. Säg att du vill använda dig av den tunnaste varianten av trall på 22mm så kan du korta ner avståndet till 40cm mellan reglarna för att säkerhetsställa att inte golvet kommer svikta. Motsatsen kan gälla om du använder dig av trall av den tjockaste storleken, då kan det räcka med att utöka avståndet till 80cm mellan reglarna.