Hur mycket ström är det i ett vägguttag?

Det vanligaste strömstyrkan som genereras från vägguttagen i svenska hushåll är 10 ampere. Spänningen uppgår till 230 volt med en laddningseffekt på 2.3 kW. Dessa eltermer kan vara svåra att förstå samt skapar förvirring om personen ifråga inte är insatt i ämnet. För att klargöra det hela skall vi försöka på ett enkelt och tydligt sätt reda ut skillnaderna på watt, ampere och volt.

Hur mycket ström är det i ett vägguttag

Volt
Den elektriska spänningens måttenhet kallas för Volt. När vi talar om 230 Volt i våra eluttag så talar vi om spänningstrycket den genererar när något är anslutet i eluttaget. Alltså finns det 230 Volt spänningstryck att tillgodose när ett elektriskt föremål är anslutet.

Ampere
Ampere är själva strömmen som vanligtvis går genom ledningar. Ampere är elektroner som strömmar genom ett strömledande tvärsnitt under en viss intervall.

Watt
Den elektriska effektens måttenhet kallas för Watt. Kopplar du din lampa, spelkonsol eller vad som med sladd i vägguttaget så förs strömmen från uttaget genom sladden till föremålet. Den tillgängliga spänningen samt kraften i kombination med överföringen av strömmen kallas för Watt. För att räkna ut effekten Watt kan du enkelt multiplicera ampere (strömmen) x Volt (spänningen). Exempelvis ta 16 ampere x 230 volt så blir resultatet 3680 watt vilket är det vanligaste vi har i de svenska hushållen idag.

Som du kanske förstår nu så är det rätt höga effekter som går igenom ett vägguttag och därav får man enbart byta ut den befintliga man har till en likadan, men du får inte installera ett nytt vägguttag i bostaden.

Ladda elbil via ett vanligt vägguttag?

Då vi är på spåret i ämnet ström så är det passande med frågan ovan med tanke på expansionen av elbilar i Sverige samt hela världen. Det går att ladda elbilen från ett vanligt vägguttag men det är inte att rekommendera. Detta eftersom de är skapta för att klara hushållsel men inte gjorda för att klara av den höga spänningen som krävs vid laddning av elbil eller hybridbil. Med detta sagt skall du ladda din elbil/hybridbil så använd dig inte av ett eluttag, det finns många fördelar med att installera en laddbox istället.