Hur mycket får man bygga på en tomt?

Hur mycket du får bygga på din tomt kan variera beroende på vilken kommun du är bosatt i. Så i det stora hela finns det inget exakt svar på vad som gäller för alla tomter i hela Sverige när det kommer till att bygga på en tomt. För att vara på den säkra sidan och få reda på reglerna ska du

  • Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få reda på vad som gäller
  • Du hittar enkelt kontaktuppgifter till byggnadsnämnden via kommunens hemsida t.ex. Stockholm stad.
  • Det vanligaste är att du får bygga ut 20% – 30% av tomten.

I många fall krävs det inget bygglov men handlar det om en större byggnation av tomten så kommer det säkerligen krävas bygglov.

Hur mycket får man bygga på en tomt

Bygga hus på tomt

Har du en tillräckligt stor tomt så kan du i regel bygga ett nytt hus om du vill. Vid en sådan byggnation på tomten krävs det bygglov. Ligger delar av tomten utanför detaljplanen så har du rätt till att bygga ännu ett hus eller fler därtill beroende på hur stor tomten är. Alltså det som ligger utanför detaljplanen på din tomt där finns det inte heller några generella regler att rätta sig efter. För att ta redan på om tomten/delar av tomten ligger i detaljplanen eller inte ska du kontakta kommunen eller byggnadsnämnden. Mindre byggnationen eller så kallade komplementbyggnader som exempelvis växthus, garage eller gäststuga får byggas utan bygglov om det är utanför detaljplanens bestämmelser på tomten.

Kontakta kommunen om du är osäker

I månt och mycket finns det många bestämmelser och regler när det kommer till att bygga på en tomt. Så därav ska du inte gissa dig fram om du känner dig osäker på vad som gäller. Då är det bättre att ta reda på all fakta innan en byggnation på en tomt genom att kontakta kommunen samt byggnadsnämnden.