Hur långt mellan stolpar altan?

En altan kan byggas som fristående men i många fall kanske du vill ha ett räcke och ibland kan det även vara ett krav för att få bygga en altan. Det finns några saker som är viktigt att ha i åtanke.

  • Är altanen över 3 meter från marknivå brukar det oftast krävas att altanen har ett räcke.
  • Hur du vill ha ett räcke till en altan kan variera i stil men också om du vill ha ett som är vindskyddat eller inte.
  • Stolparna till räcket för altanen är stommen i hela konstruktionen.
  • Ett lämpligt avstånd mellan stolparna till räcket som rekommenderas är 80cm-120cm för altanen.

Oavsett vad du väljer att använda dig av för stolpar beror på smak samt vilken dimension du föredrar.

Hur långt mellan stolpar altan

Vanligaste dimensionerna

De vanligaste dimensionerna som säljs för altanstolpar är 70mm x 70mm samt 90 x 90mm. Utöver dessa mått så går det att hitta egna lösningar för att skapa stolparna till altanen. Exempelvis att man tar två mindre stolpar och fäster dem samman för att få den bredden du vill ha på stolparna.

Fästa stolpar till altan

När stolparna till altanen ska monteras är det viktigt att se till att centrumavståndet är som det ska vara, där de fästs. Med centrumavstånd menas att alla stolparna ska fästas i mitten av stolpen. Alltså har du en stolpe som är 90mm så är centrumet av den stolpen 45mm. Det finns olika varianter på hur du kan fästa stolparna till altanen. En är att använda sig av en stolpsko som du skruvar fast på ovansidan av altanen. En annan är att du fäster dem på sidan av altanen som du sedermera skruvar fast i en bärande regel. Ska altanen vara en högre konstruktion så används istället betongplintar för stolparna. Utöver dessa varianter så finns det stolpfundament som du bankar ner i jorden för att därefter fästa stolparna i.