Varför bör jag överväga tilläggsisolering?

Tilläggsisolering har flera fördelar, exempel minskade energikostnader genom att minska värmetransferen, förbättrad komfort genom att bibehålla en stabilare inomhustemperatur och minskad miljöpåverkan genom att minska energiförbrukningen.