Vad gör man åt ett knarrande trappsteg?

Ett knarrande trappsteg kan bero på lösa skruvar eller sprickor i träet. För att åtgärda det, skruva fast eventuella lösa skruvar eller fäst trappstegen på nytt. Om problemet kvarstår kan en professionell snickare vara nödvändig.