Vad gör en elektriker?

Arbetsdagen för en elektriker kan inkludera allt från att reparera elektriska anläggningar till att installera el i nybyggda bostäder eller förse företag med nya larmsystem.