Uppfyller Yale Doorman L3/L3S kraven för Godkänd låsenhet?

Ja. Yale Doorman L3S har ett certifikat för godkänd låsenhet utfärdat av SBSC enligt SSF 3523 låsklass S3 och är listade på Säkerhetsguiden som ges ut av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF.

Certifieringen gäller bortasäkert läge med blockerade användarkoder och låsöppning med nyckelbricka eller med appen Yale Acces