Kommer föreningens elkapacitet att räcka?

Det beror på hur många laddboxar man vill installera och hur stora säkringar som finns idag. Oftast brukar man kunna höja upp mätarsäkringarna om nuvarande lösning inte räcker till.