Kan utomstående som inte bor i Brf utnyttja laddboxarna?

Ja om man önskar. Vill man att enbart föreningens medlemmar ska kunna nyttja laddmöjligheterna så kan man styra detta via tex RFID-tagg eller App.