Hur viktigt är energiklass?

Energiklassen är av stor betydelse när det kommer till att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Genom att välja produkter och fastigheter med hög energiklass kan du minska din klimatpåverkan och spara pengar på energikostnader.