Hur mycket värme släpper olika fönster ut?

Energieffektiva fönster släpper igenom ca 100 kWh/ m2 och år.  3-glasfönster släpper genom 2 gånger så mycket energi. 2-glasfönster släpper igenom 3 gånger så mycket energi.