Hur mycket tilläggsisolering behöver jag?

Mängden tilläggsisolering som krävs beror på flera faktorer, inklusive den befintliga isoleringens tjocklek och material, klimatförhållanden och önskat prestandanivå. Rådgör gärna med oss på Clas Fixare för att få en exakt bedömning.