Hur många elektroniska nycklar kan jag ha till mitt lås?

Du kan ha 30 stycken nyckelbrickor eller användarkoder. Vissa integrationer använder en minnesplats till integrationen. Du kan då ha 29 brickor eller användarkoder i detta lås.