Byta jordat vägguttag

Får man byta ett jordat vägguttag? Ja det får man, det flesta el installationer kräver dock auktoriserade elektriker. Men några enkla uppgifter som att byta ut ett vägguttag med max jordning på 16 A (ampere) kan du göra själv, om du vet hur. Det är säkrast att anlita ett elbolag, då en felaktig anslutning kan vara livsfarlig.

Ha dock inte åtanke att man absolut inte får byta från ojordade till jordade vägguttag själv.  Om man vill byta från ett ojordat till ett jordat uttag måste man anlita auktoriserade elektriker. Till exempel oss, våra Fixare hjälper till med att dram fram skyddsjordsledare och byter ut alla vägguttag i rummet.

Detta eftersom det inte är tillåtet att endast byta ut ett uttag och låta resterande vara ojordade, utan man måste byta alla. Det kan våra duktiga och professionella fixare hjälpa till med!

byta jordat vägguttag

Hur ska man byta ut ett jordat vägguttag

Man får byta ut ett jordat vägguttag själv, dock bara om det är avsedda för 16A och det ska även vara placerade i en egen kapsling, du får heller inte flytta på uttaget eller koppla in en ny. Utan enbart byta ut det.

Känner du dig det minsta osäker ska du kontakta oss, Clas Fixare.

Steg för steg

När man arbetar med el installationer ska man alltid börja med att bryta strömmen, detta gör man genom att koppla bort säkringen som uttaget är anslutet till, man kan också slå av huvudströmbrytaren. Vilket kanske känns säkrare.

Kontrollera därefter att strömmen verkligen är bruten genom att koppla in något du vet fungerar, kan till exempel vara en lampa. När du är säker på att strömmen är av kan du börja.

  • Börja med att skruva bort dosan från väggen.
  • Lossa skruvarna och plocka ut insatsen.
  • Skruva sedan loss ledarna. Om ledarisoleringen är defekt ska du kontakta en auktoriserad elektriker.
  • Säkerställ att koppartråden är intakt. Om den är skadad ska du klippa bort den skadade biten och sedan tvinna trådarna.
  • Anslut sedan ledarna till ditt nya uttag, dra åt skruvar och säkerställ att inte trådar sticker ut.
  • Stoppa in insatsen i väggen, skruva fast, och till sist skruvar du även fast dosan. Testa att det fungerar genom att sticka in en lampa.