Bygga stenmur trädgård

Om man vill bygga en stenmur i sin trädgård kan det vara bra att ta hjälp av en professionell firma som är specialist på sten och som kan ge goda tips och råd kring bygget.

En stenmur består av granit, stenar i naturlig form, betongblock, liksom skifferstenar och mycket mer. Med ett noggrant underarbete och en stabil grund får man en hållbar stenmur för en lång framtid framöver.

bygga stenmur trädgård

Hur skapar man en naturlig stenmur av stenbumlingar?

Innan man bygger mur ska man kontrollera om man behöver bygglov, vilket beror på storlek och läge. Vill man ha en stenmur av natursten med oregelbundna bumlingar heter det kallmur. En naturlig mur med ojämna naturstenar är inte murad utan staplad och lagd.

  • En sådan mur kräver att man grundar med ett dike på 40-50 centimeter och därefter lägger i stenskärv och dräneringsgrus.
  • Nästa steg är att grunda med stora stenar. En stenmur till trädgården av naturstenar ska ha en front- och bak-mur; det innebär fler rader av sten som ska ha rätt lutning mot varandra för att stå stabilt.
  • Sedan följer ett byggande uppåt med vackra passande stenar som gärna får vara lite mindre högre upp. Man ska tänka på att ha rätt redskap när man bygger en naturlig kallmur.

Skapa en stenmur av färdiga och jämna stenblock

Bygger man en mer modern stenmur till trädgården med moderna block av betong eller till exempel granit, behöver man lite annan teknik och material. Precis som med en kallmur med naturlig sten, ska en till exempel betongmur eller stenmur med granitplattor ha en stabil grund. Man börjar alltid med ett dike, grundar med geonät eller fiberduk, makadam som är dränerande stenkross och sedan finkross. Efter en bra grund kan man börja bygga med murbruk och fina stenblock. Med alla byggen av murar ska man alltid ha en tumstock, vattenpass, skyffel och en del annat viktigt. Det kan också vara bra att ha en stenklipp, vilket är en maskin man kan hyra om man behöver minska vissa block vid sidor och avslut.